หน้าแรก >> รู้จักกับมูลนิฺธิฯ >> คณะกรรมการมูลนิธิฯ
 

ประธานมูลนิธิภูมิปัญญาสากล, ชมรมบ้านสุขภาพ
ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
>> อ่านประวัติ


รองประธานมูลนิธิ ฯ
นายธนะชัย มิตรอุดม
>> อ่านประวัติ

เลขาธิการมูลนิธิฯ
นางผกา ต่วนสวัสดิ์
>> อ่านประวัติno picture
รองประธานมูลนิธิฯ
นายนพดล ศรีสุข
>> อ่านประวัติ

no picture
รองประธานมูลนิธิฯ
นายนิพัทธ์ ดิถีเพ็ญ
>> อ่านประวัติ


no picture
เหรัญญิก
นางพรทิพย์ ศรีสุข
>> อ่านประวัติ

no picture
ที่ปรึกษาด้านกฏหมายมูลนิธิฯ
นายปรีชา ต่วนสวัสดิ์
>> อ่านประวัติ
  หน้าแรก >> รู้จักกับมูลนิฺธิฯ >> คณะกรรมการมูลนิธิฯ
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com