การติดต่อสอบถามปัญหา
กับทางชมรมบ้านสุขภาพ ท่านสามารถติดต่อได้โดย

ชมรมบ้านสุขภาพ
135/42 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com

โทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามปัญหาสุขภาพ และเยี่ยมชม
Mobile
081-4109921, 086-9896964,

โทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าชมรมบ้านสุขภาพ
086-8460064 , 086-1012473 คุณแอน
siamhealthy_product@hotmail.com


การติดต่อเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแบบหมู่คณะ
สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม กรุณาแจ้งรายละเอียดดังนี้
- รายชื่อ และจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- จำนวนวันที่เข้ารับการฝึกอบรม
- เรื่องราวที่ต้องการเรียนรู้

รายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การติดต่อสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่สนใจเพื่อเข้ารับการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าพักเพื่อเข้ารับการเรียนรู้ กรุณาแจ้งรายละเอียดดังนี้
- รายชื่อ และจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- จำนวนวันที่เข้ารับการฝึกอบรม
- เรื่องราวที่ต้องการเรียนรู้

**ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม**

ค่าที่พักค่าอาหารต่อวัน 500 บาท/คน
ค่าฝึกอบรมอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และอื่น ๆ 3,000 บาท/คน

เมื่อแจ้งรายละเอียดดังกล่าวแล้วรอเจ้าหน้าที่เช็คตารางเวลาการฝึกอบรม

 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com