ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ถวายพระ แม่ชีอาพาธ และผู้ป่วยเรื้อรัง ด้อยโอกาสในการรักษาพยาบาลเนื่องจากการแพ้ยาเคมี
ร่วมกันนอบน้อมถวายความกตัญญูกตเวทิตา ถวายแด่พระมหาบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า


เพื่อมอบความเป็นสมาธิแด่ชาวโลก
เพื่อการเจริญสมาธิและทำมหาทานให้กับตนเองและครอบครัววันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556
ณ มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ)
135/42 หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยองกำหนดการ
08.00 น. ถวายอาหารสุขภาพแด่คณะสงฆ์
10.00 น. ถวายผ้าป่าพร้อมสังฆทานชีวภาพแด่พระสงฆ์
11.00 น. ถวายอาหารเพลสุขภาพ และฟังปาฐกถาจากคณะสงฆ์ที่หายจากอาการอาพาธด้วยวิธีธรรมชาติ
.............เข้าเยี่ยมชมการทำอาหารสุขภาพนานาชนิด
.............พร้อมรับแจกน้ำเอนไซม์สูตรพิเศษเพื่อการปรับธาตุในร่างกาย
.............พร้อมรับแจกน้ำเอนไซม์สูตรพิเศษเพื่อการปรับธาตุในร่างกาย

ประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์จากนานาชาติ
คณะสงฆ์จากประเทศไทย พระมหานิคม, หลวงตาเฉลิม, พระครูวิมลสารวิสุทธิ์ พระครูสมุสุรพงษ์ พระอาจารย์เอี๋ยม อธิปญฺโญ, หลวงตาอ่าง,
คณะสงฆ์จากประเทศอินเดีย พระอาจารย์บุญลือ, และแม่ชีอนิตา กุลละวณิชย์
คณะสงฆ์จากประเทศเยอรมัน พระพลศักดิ์ จันทธสาโร และคณะศิษย์ยานุศิษย์
คณะสงฆ์จากประเทศอิตาลี พระมหาทองรัตน์ รตนวณฺโณ (ถาวร)
คณะสงฆ์จากประเทศญี่ปุ่น ครูบาหนุ่ม และศิษยานุศิษย์

ประธานฝ่ายฆราวาสชาย
คุณไพโรจน์ หาญสวัสดิ์
พลโทสถิตย์ แจ่มจำรัส
พลเรือโทชาญชัย เจริญสุวรรณ
พลเรือตรีไตรขวัญ ไกรฤกษ์
นาวาเอกประยุทธ ใจบรรจง
นาวาโทเมธา ประทีป
คุณปุญโญ มีบรรจง
คุณลุงคนกล้า

ประธานฆราวาสฝ่ายหญิง
ดร.วัฒนา บรรเทิงสุข
ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
คุณศิริพร ศุภวรรธนะ และญาติธรรม จังหวัดสกลนคร
คณะแม่ชีและธาติธรรมวัดป่าปลักประดู่ จังหวัดราชบุรี
สมาชิกชมรมบ้านสุขภาพ
สมาชิกเครือข่ายชีวภาพทั่วประเทศ


บัญชีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
บัญชี มูลนิธิภูมิปัญญาสากล
497 -2051827 บัญชีฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านฉาง
โทรสอบถามได้ที่ คุณพัชรี 081-4493113ปุญโญ มีบรรจง
ฝ่ายข้อมูลและประสานงานมูลนิธิฯ
17/7/2556

 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) 081-4109921,
สาขาย่อย ชมรมบ้านสุขภาพ กรุงเทพ และปริมณฑล
คลีนิคเทพารักษ์ : 088-5780941, 088-3980565
สาขาย่อยสำหรับต่างจังหวัด
086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthy_product@hotmail.com, siamhealthynews@hotmail.com