เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
การเข้าหาผู้ป่วย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และจำนวนผู้ป่วยที่ร้องขอความช่วยเหลือ วิธีการบำบัดพื้นฐาน
ดังกล่าว จึงจำเป็นสำหรับทุกอาการ
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com