หน้าแรก > บทความ > เล่าสู่กันฟัง กับดร.รสสุคนธ์ หน้า 2 > เรื่องเล่า "วารีบำบัด"
 

เรื่องเล่า "วารีบำบัด"

  ดร. รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
วันที่ 8 มิถุนยน 2553

วารีบำบัด ของสวนน้ำสมาธิบ้านสุขภาพ เป็นหนึ่งในธรรมชาติบำบัด นั่นคือการบำบัดโรค โดยการใช้ธรรมะและธรรมชาตินั่นเอง สถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยตัวลำธาร คือ พระแม่ธรณี (ดิน)
แม่พระคงคา (น้ำ) ที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 กม./ชม. ปริมาณ 240,000 ซีซี ต่อนาที ประจุไฟฟ้า 15 หน่วย
วิ่งมาประทะกายของเรามีแม่พระพาย (ลม) ที่มีโอโซน โดยรอบและมีพระอาทิตย์ (ไฟ) คอยให้ความอบอุ่น
จนถึงร้อนมาก ๆ เป็นสัปปายะที่เหมาะที่สุดแห่งหนึ่ง

โดยเรานำตัวเราเอง ซึ่งประกอบไปด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ สัมพันธ์กับสถานที่พร้อมด้วยจิตวิญญาณที่มีพละ และอินทรีย์ 5 ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สมาธิ และปัญญา คือ ต้องเชื่อ (ศรัทธา) ก่อนว่าที่นี้ช่วยท่านได้เมื่อเชื่อแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติ (วิริยะ) ทำให้บ่อย ทำให้มากด้วยความมีสติ สมาธิ และปัญญา

มีคำถามขึ้นมาว่า แล้วเมื่อไหร่โรคจะหาย ก็ขอตอบแบบธรรมะว่า "บุญน้อยกรรมมาก ก็ยากหน่อย" "ทำบุญมากกรรมน้อยก็ค่อยยังดีขึ้น" แถมให้อีกหน่อยก็ได้ว่าถ้าผู้ป่วยคิดดีมี เอนโดฟิน ถ้าคิดร้าย จะได้อะดรีนาริน เป็นของแถม ดังนั้น เมื่อปฏิบัติ สมาธิ และคิดดี หยุดคิดเรื่องร้าย ๆ ก็จะได้ทั้งสารบุญ (เอนโดฟิน) และผลของสารบุญ เข้าไปอยู่ส่วนไหนของร่างกาย ร่างกายนั้นก็จะแข็งแรงเช่นเดียวกับผลบุญ ซึ่งกรรมฐานมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

วิธีสร้างผลบุญในน้ำ
1. กล่าวขอขมา เทวดารักษาสถานที่โดยใช้คาถาอยู่เย็น ของหลวงพ่อโอภาสี คือ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า อิติสุขะโต อะระหังพุธโธ นะโมพุทธายะ ปฐพีคงคาพระภูมิเทวา ขมามิหัง

2. สวดบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จะนั่งสวด หรือ ดำน้ำสวด ก็สามารถทำได้ โดยหายใจเข้าให้เต็มปอด แล้วสวดทีละบท หรือทั้ง 3 บท ในอึดใจเดียวได้ยิ่งดี เป็นการบริหารปอดและขับไล่สารพิษในตัว

3. สวดบทพาหุงฯ จะนั่งหรือ ดำน้ำสวดก็ได้เช่นเดียวกัน สวดทีละท่อนต่ออึดใจเดียว หรือ 2-3 ท่อน ต่ออึดใจเดียวก็ได้ ซึ่งผู้สวดจะได้ทั้ง ทาน ศีล และสมาธิ ไปในคราวเดียวกัน ซึ่งผลบุญนี้เมื่ออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ท่านก็จะได้รับและไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าต่อไป

4. พิจารณากาย ที่อยู่ในน้ำ ให้กายเป็นแก้วใส (กายปริสุทโธ) ดูไปเรื่อย ๆ แล้วก็ไปดูที่ใจบ้าง ดูในใจเป็นแก้วใส (จิตตะปริสุทโธ) ลอยอยู่ในกายใส ๆ อยู่ดวงเดียวดูไปเรื่อย ๆ จนกว่าสติจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ เมื่อปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าไม่กลัวตาย ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวจน อีกต่อไป

5. แผ่เมตตาให้กับตนเอง แผ่เมตตาให้กับผู้อื่น

ทั้งหมดนี้คือ การบำบัดโดยใช้ ธรรมะ และธรรมชาติรอบตัวเพื่อปรับสมดุลย์ ทั้งกาย และใจ โดยใช้หลักธาตุสี่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเยียวยา

หากผู้ใดสนใจที่จะไปสัมผัสกับบรรยากาศดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ชมรมบ้านสุขภาพ

หน้าแรก > บทความ > เล่าสู่กันฟัง กับดร.รสสุคนธ์ หน้า 2 > เรื่องเล่า "วารีบำบัด"
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com