หน้าแรก > บทความ > เล่าสู่กันฟัง กับดร.รสสุคนธ์ หน้า 1
 
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
๑๐. บัญญัติ 10 ประการ วิธีการบำบัดพื้นฐานสำหรับทุกโรค
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และจำนวนผู้ป่วยที่ร้องขอความช่วยเหลือ วิธีการบำบัดพื้นฐาน
ดังกล่าว จึงจำเป็นสำหรับทุกอาการ

เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
๙. การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการจากการใช้ยากล่อมประสาท
ผู้ป่วยที่มีอาการจากการใช้ยากล่อมประสาทมานานจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูด้วยธรรมชาติ
แบบเร่งด่วนโดยใช้วิธีการ

เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
๘. การเดินด้วยขวดน้ำบนศรีษะเพื่อฝึกสมาธิ
การฝึกการเดินด้วยขวดน้ำบนศีรษะ เป็นการสร้างความแรงของสนามแม่เหล็กในร่างกาย จัดระเบียบของความรู้สึกตัว ณ ตำแหน่งของสมองส่วนของความจำ, การหายใจ, การย่อยอาหาร ตลอดจนการดูดซึม

เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
๗. อายุยืนสุขภาพดีล้วนได้รับอิทธิพลของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หมุนรอบโลก โลกหมุนรอบตัวเอง พลังของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ล้วนมีอิทธิ พลต่อสภาวะการแปรปรวนของฮอร์โมน

เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
๖. อิทธิพลของน้ำต่อการชำระล้างของเสีย และรักษาระดับความเป็นชีวิต
กระแสโลหิตผ่านการบีบตัวของหัวใจภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นปริมาณ 2,000 ลิตร และยาวถึง 60,000 ไมล์ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับทิ้งออกมาซึ่งจะอยู่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เหงื่อ, ลมหายใจ, และการขับปัสสาวะ เป็นจำนวนอย่างน้อย 10 ลิตรต่อวัน

เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
๕. บางสิ่งของสมุนไพรกับการรักษาในสายธรรมชาติ
การใช้สมุนไพร ยาแผนโบราณ หรือ ยาแผนปัจจุบันก็ตาม จะมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ ให้ตัวยาที่มีคุณสมบัติ ยับยั้ง (Inhibit) ควบคุม (Control) รักษาอาการ หรือโรค เป็นโรค ๆ ไป โดยมองเหตุความเจ็บป่วยของร่างกายเป็นจุดเฉพาะที่

เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
๔. อาการปวดบอกอะไร ?
อาการปวด คือ? สัญญาณการขอความช่วยเหลือของร่างกายผ่านการทำงาน ของระบบประสาทบอกความรู้สึก

เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
๓. อาการพื้นฐานสำหรับผู้ที่เข้าสู่สายธรรมชาติ
สำหรับผู้ที่เข้าสู่สายธรรมชาติแล้ว อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นถ้าคนที่มีจิตใจไม่ยึดมั่นพอ และไม่เข้าใจถึงกลไกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ และยอมรับ มักจะเกิดอาการตกใจ
เรียนรู้อาการพื้นฐานกลไกธรรมชาติของร่างกาย

เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
๒. ต้นเหตุของการเกิดโรค ?
"มนุษย์เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ" เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มนุษย์ปฏิบัติตนผิดหลักของ ธรรมชาติแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเราเอง ต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บคืออะไร ?

เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
๑. ดื่มน้ำเย็นระวังนิ่วในถุงน้ำดี
การทานน้ำเย็นก็เช่นจากการวิจัยของชมรมบ้านสุขภาพว่า การทานน้ำเย็นจะเสี่ยงต่อการเป็น "นิ่วในถุงน้ำดี "

  หน้าแรก > บทความ > เล่าสู่กันฟัง กับดร.รสสุคนธ์ หน้า : 2 : 1
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com