ผลิตภัณฑ์ สื่อ CD-Audio เสียงบรรยาย เพื่อการเรียนรู้  
CD Healthy my Self บันทึกการบรรยาย การแพทย์ทางเลือก ที่ชุมชนปฐมอโศก 25 ธันวาคม 2540

ผลิตโดย มูลนิธิภูิมิปัญญาสากลและชมรมบ้านสุขภาพ
ควบคุมการผลิต ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
บันทึกเสียงการบรรยาย ราคา 120 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CD Healthy my Self โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสัมพันธ์ชุมชน

ผลิตโดย มูลนิธิภูิมิปัญญาสากลและชมรมบ้านสุขภาพ
ควบคุมการผลิต ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
บันทึกเสียงการบรรยาย ราคา 120 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CD Healthy my Self
ความมหัศจรรย์ของจุิลินทรีย

ผลิตโดย มูลนิธิภูิมิปัญญาสากลและชมรมบ้านสุขภาพ
ควบคุมการผลิต ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
บันทึกเสียงการบรรยาย ราคา 100 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CD Healthy my Self
พาปฏิบัติการจริงการผลิตเอนไซม์

ผลิตโดย มูลนิธิภูิมิปัญญาสากลและชมรมบ้านสุขภาพ
ควบคุมการผลิต ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
บันทึกเสียงการบรรยาย ราคา 120 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CD Healthy My Self
การจัดการชีวิตและสุขภาพผู้พิทักษ์สันติราษฏ์

ผลิตโดย มูลนิธิภูิมิปัญญาสากลและชมรมบ้านสุขภาพ
ควบคุมการผลิต ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
บันทึกเสียงการบรรยาย ราคา 120 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ผลิตภัณฑ์ สื่อ DVD - VIDEO (ภาพและเสียง)
DVD บันทึกจากรายการทีวี ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน
ตอน น้ำหมักชีวภาพคุณค่าที่คุณเลือกใช้

ผลิตโดย มูลนิธิภูิมิปัญญาสากลและชมรมบ้านสุขภาพ
ถ่ายทำและตัดต่อโดย ปุญโญ มีบรรจง
ควบคุมการผลิต ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
ราคา 150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

DVD บันทึกจากการบรรยาย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
สุขภาพ ธรรมชาติ การเพิ่มความแข็งแรงและ
ลดปริมาณผู้ป่วยบนวิถีธรรมชาติ

ผลิตโดย มูลนิธิภูิมิปัญญาสากลและชมรมบ้านสุขภาพ
ถ่ายทำและตัดต่อโดย ปุญโญ มีบรรจง
ควบคุมการผลิต ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
ราคา 150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

DVD ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย บันทึกจากรายการทีวี

ผลิตโดย มูลนิธิภูิมิปัญญาสากลและชมรมบ้านสุขภาพ
ถ่ายทำและตัดต่อโดย ปุญโญ มีบรรจง
ควบคุมการผลิต ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
ราคา 150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

DVD MorningTalk เช้านี้ที่ HealthFarm ชุด 2 (ตอน 8-14)

ผลิตโดย มูลนิธิภูิมิปัญญาสากลและชมรมบ้านสุขภาพ
ถ่ายทำและตัดต่อโดย ปุญโญ มีบรรจง
ควบคุมการผลิต ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
ราคา 150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

DVD MorningTalk เช้านี้ที่ HealthFarm ชุด 1 (ตอน 1-7)

ผลิตโดย มูลนิธิภูิมิปัญญาสากลและชมรมบ้านสุขภาพ
ถ่ายทำและตัดต่อโดย ปุญโญ มีบรรจง
ควบคุมการผลิต ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
ราคา 150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

DVD Enzyme : น้ำหมักชีวภาพเพื่อความพอเพียงสู่ชุมชน

ผลิตโดย มูลนิธิภูิมิปัญญาสากลและชมรมบ้านสุขภาพ
ถ่ายทำและตัดต่อโดย ปุญโญ มีบรรจง
ควบคุมการผลิต ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
ราคา 150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

ติดต่อ คุณแอน, คุณป้อม
โทร. 086-8460064, 086-1012473
E-mail : siamhealthy_product@hotmail.com
 
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com