SiamhealthyMedia > MorningTalk
 
 
ตอน 26 : โครงการป่าภูเขาเยาวชนกับการพัฒนา
คุณป้าพูดถึงความมั่นคงของมนุษย์ยุคปัจจุบ­ัน
1 อาหารต้องไม่มีสารพิษ
2 สิ่งแวดล้อมต้องไม่เป็นพิษ
3 วิธีคิด อยู่ในสังคมต้องไม่เป็นพิษกับสังคม

ความยาว 21.58 นาที
 
ตอน 25 : สรุปการช่วยเหลือโดยใช้ชีวภาพ
ดร.รสสุคนธ์ เล่าให้ฟังเรื่องราว และการแก้ไขผลกระทบ
จากคราบน้ำมันที่เกาะเสม็ด

ประมาณ 5 นาทีี วันที่บันทึกและตัดต่อ 2 สิงหาคม 556
 
ตอน 24 : โครงการป่าภูเขาเยาวชนกับการพัฒนา
กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนเมืองภาคอุตสาหกรรมให้เกิด
การเรียนรู้ป่า และธรรมชาติโดยการฝึกให้เดินป่า อยู่กับป่า เรียนรู้ความสนุกสนานจากป่า

ความยาว 12.26 นาที วันที่บันทึกและตัดต่อ 21/11 2555
 
ตอน 23 : มลพิษจากโรงงาน ผลกระทบและการแก้ไข
แอบสำรวจ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต ในปี 2551 ก่อนเกิดผลกระทบ
อย่างต่อเนื่องในปี 2552 ถึงปัจจุบัน และ พูดคุยกับชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจาก
การปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม

ความยาว 12.26 นาที วันที่บันทึกและตัดต่อ 27 ธันวาคม 2551

ตอน 22 : อาหารที่ไม่ควรรับประทานร่วมกัน ครอบครัวมีผลต่อสุขภาพของเยาวชน
เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูสุขภาพพระสงฆ์ และสร้างป่าเพื่อดักมลพิษ
อธิบายถึงความสำคัญของอาหาร การทานอาหารสำหรับผู้ป่วยสำคัญอย่างไร อาหารอะไรที่ควรทานและไม่ควรทานร่วมกัน
ครอบครัวมีผลอย่างไร ต่อการดูแลสุขภาพของเยาวชน

ความยาว 7.32 นาที วันที่บันทึกและตัดต่อ 25 พฤษภาคม 2552

ตอน 21 : การสลายพิษงูโดยใช้เอนไซม์ เยี่ยมชมบ้านคุณนันทศักดิ์
เยี่ยมชมบ้าน คุณนันทศักดิ์ จอมทอง (อ.เปี๋ยก) กับการใ้ช้ชีวิตอย่างพอเพียงบนแปลงผักที่ใช้เอนไซม์ชีวภาพ
เรื่องเล่าจากอาพี ชาวเชียงราย ที่ถูกงูพิษกัด และรอดพ้นจากความตาาย โดยใช้เอนไซม์ชีวภาพ
ดร.รสสุคนธ์ อธิบายถึงกลไกพื้นฐานการเปลี่ยนรูปพิษงูโดยน้ำหมักชีวภาพ

เวลา 7.26 นาที วันที่บันทึก 16 มกราคม 2553
  หน้าแรก 1 : 2
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) 081-4109921,
สาขาย่อย ชมรมบ้านสุขภาพ กรุงเทพ และปริมณฑล
คลีนิคเทพารักษ์ : 088-5780941, 088-3980565
สาขาย่อยสำหรับต่างจังหวัด
086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthy_product@hotmail.com, siamhealthynews@hotmail.com