SiamhealthyMedia > MorningTalk
 
 
ตอน 20 สุขภาพ : ผลกระทบจากการใช้ยาจากมารดาสู่ลูก
ผลกระทบจากการใช้ยาของผู้ป่วยส่งผลกระทบต่อบุตร การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในระยะยาว
23.35 นาที สัมภาษณ์ 14 พฤษภาคม 2555

ตอน 19 สุขภาพ : สิ่งแวดล้อม : วารีบำบัด น้ำหมักชีวภาพกับการฟื้นฟูเวณิชตะวันออก
ผลกระทบจากการขยายชุมชนเมืองสู่พื้นที่ย่านเกษตรกรรม ฝั่งธนบุรี พื้นที่ที่ได้ชื่อว่า
เวณิชตะวันออก การฟื้นฟูการมีส่วนร่วม และการนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้บำบัดน้ำเสีย
12.36 นาที สัมภาษณ์ 7 ธันวาคม 2552 (ข้อมูลย้อนหลัง)

ตอน 18 สุขภาพ : สิ่งแวดล้อม : เอนไซม์ชีวภาพกับการแก้ไขปัญหาเด็กเล็ก
BioZinOil กับแชมป์มอเตอร์ไซค์วิบาก
ปัญหาเด็กเล็กกับการแก้ไขด้วยวิธีการธรรมชาติ และเอนไซม์บำบัด สัมภาษณ์การเป็น แชมป์มอเตอร์ไซค์วิบาก ด้วยการเสริมสร้างร่างกายด้วยวิธีการธรรมชาติบำบัด
15.53 นาที สัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2555

ตอน 17 สุขภาพ : ความคิดที่อคติกับผลกระทบต่อการฟื้นฟูสุขภาพ
ดร.รสสุคนธ์ อธิบายถึงลมที่เกิดขึ้น การแปรสภาพพังพืดในร่างกาย ขบวนการขับพิษ
10.42 นาที สัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 2554

ตอน 16 สุขภาพ : ลมกำเริบ พังพืด การขับพิษ
ดร.รสสุคนธ์ อธิบายถึงลมที่เกิดขึ้น การแปรสภาพพังพืดในร่างกาย ขบวนการขับพิษ
11.56 นาที สัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 2553

ตอน 15 : พึ่งพาตนเอง : ใบไม้กับการลดใช้พลังงานโลก : มหันตภัยกัมมันภาพรังสี
ดร.รสสุคนธ์ เล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิกถึงการอยู่แบบพึ่งพาตนเอง
ความยาว 25.04 นาที 8 ธันวาคม 2553

ตอน 14 : วิเคราะห์ปัญหาโรคตับกับการบำบัดแบบองค์รวม
ดร.รสสุคนธ์ อธิบายการเกิดปัญหาโรคตับ เบาหวาน ฯลฯ
กับการบำบัดแบบองค์รวม รวมถึงการนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้
ความยาว 13.43 นาที 8 ธันวาคม 2553

ตอน 13 : วิเคราะห์ปัญหาโรคตับกับการบำบัดแบบองค์รวม
ดร.รสสุคนธ์ อธิบายการเกิดปัญหาโรคตับ เบาหวาน ฯลฯ
กับการบำบัดแบบองค์รวม รวมถึงการนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้
ความยาว 13.43 นาที 8 ธันวาคม 2553

ตอน 12 : ธรรมชาติบำบัดกับการเตรียมตัวพร้อมรับอุบัติเหตุ
ดร.รสสุคนธ์ เล่าอุบัติเหตทางรถยนต์ุที่เกิดขึ้นกับครอบครัว กับการเตรียมตัวให้พร้อมด้วย
การดูแลจากธรรมชาติ
ความยาว 13.43 นาที 8 ธันวาคม 2553

ตอน 11 : ปัญหาสุขภาพไม่ใช่ผลประโยชน์ของใคร ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน
ดร.รสสุคนธ์ แนะนำท่านผู้ชมที่ชมรายการ Supercheng มองถึงการช่วยลดภาระ คุณหมอและพยาบาล ด้วยวิธีการพึ่งพาตนเองจากการวิธีการทางธรรมชาติ

ความยาว 6.48 นาที 2 กรกฏาคม 2552

ตอน 10 : บำบัดผู้ป่วยโรคหัวใจโดยวิธีธรรมชาติ
ดร.รสสุคนธ์ พูดคุยกับคุณป้าผกา ต่วนสวัสดิ์ ถึงต้นเหตุของการเกิดโรคหัวใจ
รวมไปถึงวิธีการแก้ไข ปัญหาสุขภาพด้วยบัญญัติ 10 ประการ และ การทำโยคะ

ความยาว 9.17 นาที มี 1 ตอน 8 มิถุนายน 2552

ตอน 9 : บำบัดผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินโดยวิธีธรรมชาติ
ดร.รสสุคนธ์ พูดคุยกับผู้ป่วยเบาหวาน ต้นเหตุของอาการ
รวมไปถึงวิธีการแก้ไข

ความยาว 9.17 นาที มี 1 ตอน 8 มิถุนายน 2552

ตอน 8 : บำบัดผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินโดยวิธีธรรมชาติ
ดร.รสสุคนธ์ สัมภาษณ์คุณการัณย์ รัศมีแพทย์ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาโรคสะเก็ดเงิน และได้รับผลกระทบจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (????) จ.ระยอง

ความยาว 8.38 นาที มี 1ตอน 7 มิถุนายน 2552

ตอน 7 : ป่ากับมนุษย์ ความสัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล
ดร.รสสุคนธ์ แนะนำการมีป่าในบ้านเพื่อใช้บำบัดสุขภาพและ
กิจกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อนโดยมีป่า และบ้านรีไซเคิลเป็นองค์ประกอบ

ความยาว 25.88 นาที มี 3 ตอน ย่อยเป็นองค์ประกอบ 6 มิถุนายน 2552

ตอน 6 : เล่าเรื่องอาการป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ดร.รสสุคนธ์ เล่าถึงอาการป่วยของตนเองและวิธีการบำบัดทางธรรมชาติ


ความยาว 8.36 นาที วันที่บันทึกและตัดต่อ 5 มิถุนยาน 2552

ตอน 5 :ความสำึคัญของสมาธิ - ปัญหาไส้เลื่อนกับการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ดร.เล่าเรื่องการทำสมาธิกับการบำบัดตนเอง และให้ความรู้ด้่านการบำบัดตนเองเพื่อแก้อาการไส้เลื่อน
สาธิตวิธีการโดย ผู้ป่วยไส้เลื่อน คุณธนะชัย มิตรอุดม

ความยาว 14.27 นาที
วันที่บันทึกและตัดต่อ 22 พ.ค. 2552

ตอน 4 : ปัญหาสุขภาพจาก Hypotalamus และ Tymus gland
การแก้ปัญหาสุขภาพด้วยการคำนึงถึงพื้นฐานของต่อมสำคัญทั้งสอง
ศึกษาการใช้เอนไซม์ภายในบ้านกับการปะทะลมพายุฝน

ความยาว 7.32 นาที วันที่บันทึกและตัดต่อ 28 พ.ค. 2552

ตอน 3 : เรื่องเล่าจากนานาชาติ (เอนไซม์กับการลดภาวะโลกร้อน)
เล่าถึงอีเมลล์ที่ได้รับจาก ดร.โจแอน เรื่องการสนับสนุนแนวคิดเรื่องเอนไซม์
กับการช่วยเหลือสภาวะโลกร้อน ที่รณรงค์ในประเทศมาเลเซีย

ความยาว 8.36 นาที วันที่บันทึกและตัดต่อ 27 พ.ค. 2552

ตอน 2 : ความสัมพันธ์ของร่างกายกับการแสดงอาการเจ็บป่วย
อธิบายเรื่องราวความสัมพันธ์ของร่างกายกับการแสดงอาการเจ็บป่วย และเปรียบระหว่าง
อดีตผู้ป่วยนิ่วในถุงน้ำดี อายุ 65 ปี กับ ผู้เริ่มเข้าสู่สายธรรมชาติอายุ 62 ปี

ความยาว 7.32 นาที วันที่บันทึกและตัดต่อ 25 พ.ค. 2552

ตอน 1 : วิธีการบำบัดผู้ป่วยเนื้ืองอกในมดลูก
อดีตผู้ป่วยที่เคยรักษาด้วยสายธรรมชาติมาเป็นระยะเวลานานแต่กลับพบว่าปรากฏพบ
เนื้องอกในมดลูก และไม่สามารถขับปัสสาวะมาเป็นเวลา 60 วัน

เวลา 3.19 นาที วันที่บันทึกและตัดต่อ 25 พ.ค. 2552
  หน้าแรก 1 : 2
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) 081-4109921,
สาขาย่อย ชมรมบ้านสุขภาพ กรุงเทพ และปริมณฑล
คลีนิคเทพารักษ์ : 088-5780941, 088-3980565
สาขาย่อยสำหรับต่างจังหวัด
086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthy_product@hotmail.com, siamhealthynews@hotmail.com