VDO ONLINE โดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
MorningTalk Thai ตอน 7 (เช้านี้ที่ HealthFarm) :
ป่ากับมนุษย์ ความสัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล
ดร.รสสุคนธ์ แนะนำการมีป่าในบ้านเพื่อใช้บำบัดสุขภาพและ
กิจกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อนโดยมีป่า และบ้านรีไซเคิลเป็นองค์ประกอบ

ความยาว 25.88 นาที 3 ตอน

ตอน 1 ความสัมพันธ์ระหว่างป่ากับมนุษย์
ตอน 2 บ้านแบบพ่ออยู่อย่างพอเพียง
ตอน 3 บ้านไม้รีไซเคิล (บ้านหลังเล็กบนพื้นที่ป่า 3 ไร่)
ถ่ายทำและตัดต่อโดย ปุญโญ มีบรรจง (webmaster) สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอกสนใจกรุณาติดต่อผู้จัดทำ
   
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com