VDO ONLINE โดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
MorningTalk Thai ตอน 3 (เช้านี้ที่ HealthFarm) :
เรื่องเล่าจากนานาชาติ (เอนไซม์กับการลดภาวะโลกร้อน)
เล่าถึงอีเมลล์ที่ได้รับจาก ดร.โจแอน เรื่องการสนับสนุนแนวคิดเรื่องเอนไซม์
กับการช่วยเหลือสภาวะโลกร้อน ที่รณรงค์ในประเทศมาเลเซีย

ความยาว 8.36 นาที วันที่บันทึกและตัดต่อ 27 พ.ค. 2552

ถ่ายทำและตัดต่อโดย ปุญโญ มีบรรจง (webmaster) สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอกสนใจกรุณาติดต่อผู้จัดทำ
   
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com