VDO ONLINE โดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
MorningTalk Thai ตอน 20 (เช้านี้ที่ HealthFarm)
ผลจากการใช้ยา จากมารดาสู่ลูก เยาวชน

23.35 นาที สัมภาษณ์ 14 พฤษภาคม 2555 (ข้อมูลย้อนหลัง)

ผลกระทบจากการใช้ยาของผู้ป่วยส่งผลกระทบต่อบุตร การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในระยะยาว
23.35 นาที สัมภาษณ์ 14 พฤษภาคม 2555
ถ่ายทำและตัดต่อโดย ปุญโญ มีบรรจง (webmaster) สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอกสนใจกรุณาติดต่อผู้จัดทำ
   
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com