หน้าแรก > บันทึกจากการฝึกอบรม : ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ และมูลนิธิภูมิปัญญาสากล
 
 
ตอน 4 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการประยุกต์ใช้เพื่อ การบริโภค การเกษตร สิ่งแวดล้อม และใช้ในเครื่องสำอาง
ตอน 3 ช่วง วิทยากร เครือข่ายเอนไซม์ชีวภาพ คณะสงฆ์สี่ภาค
6 กัีนยายน 2553

ตอน 3 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการประยุกต์ใช้เพื่อ การบริโภค การเกษตร สิ่งแวดล้อม และใช้ในเครื่องสำอาง
ตอน 3 ช่วง แขกรับเชิญ คุณผกา ต่วนสวัสดิ์
6 กัีนยายน 2553

ตอน 2 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการประยุกต์ใช้เพื่อ การบริโภค การเกษตร สิ่งแวดล้อม และใช้ในเครื่องสำอาง
ตอน 2 ช่วง ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ ตอบคำถาม 2 ตอน ความยาว 11.49 นาที
20 สิงหาคม 2553

ตอน 1 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการประยุกต์ใช้เพื่อ การบริโภค การเกษตร สิ่งแวดล้อม และใช้ในเครื่องสำอาง
ตอน 1 ช่วง ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ บรรยายเรื่อง น้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์ และสิ่งแวดล้อม 3 ตอน ความยาว 21.16 นาที 8 สิงหาคม 2553

  หน้าแรก > บันทึกจากการฝึกอบรม : ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ และมูลนิธิภูมิปัญญาสากล
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com