หน้าแรก > การบำบัดรักษาในแนวแพทย์ทางเลือก : ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ และมูลนิธิภูมิปัญญาสากล
 
 
ตอน 1 : การบำบัดในแนวทางแพทย์ทางเลือก (ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์)
การขี่ม้าเพื่อการบำบัด
ดร.รสสุคนธ์ อธิบาย การขี่่ม้าเพื่อการบำบัด พร้อมทั้งทฤษฏี (แบบย่อ)
ความยาว 7.38 นาที 20 กรกฏาคม 2553
  หน้าแรก > MorningTalk (เช้านี้ที่ HealthFarm กับดร.รสสุคนธ์)
 
© copyright 2003 มูลนิธิภูมิปัญญาสากล (ชมรมบ้านสุขภาพ) สอบถามปัญหา 081-4109921, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 086-8460064, 086-1012473
E-mail : สอบถามปัญหา : webmaster_siamhealthy@hotmail.com, nawee1976@hotmail.com, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ siamhealthynews@hotmail.com